10.8.2008

חברת Yana Group
Branding for Yana Group
Maintenance company that manages companies in different fields while collaborating between them.

תדמית לחברת Yana Group
חברת אחזקות שמפעילה כמה חברות בתחומים שונים תוך שת"פ בין החברות.

אין תגובות: